OPOSICIÓ AL SERVEI DE DOCÈNCIA PRIVAT PAGAT AMB QUOTA EXTRA DELS ALUMNES AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE CONDICIONAMENT FÍSIC     2018-19-20-21 DE L’INSTITUT PÚBLIC CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE      SANT CUGAT DEL VALLÈSAtt.
Equip Directiu de l’Institut Públic Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Av. Alcalde Barnils, 5, Sant Cugat del Vallès, 08174 BARCELONA
Sant Cugat del Vallès, a 10 de maig de 2021

Att.
Subdirecció General d’Inspecció d’Educació (Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona)
Inspecció dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (c/ del Marquès de Comillas, 67-69 08202 Sabadell)
Sant Cugat del Vallès, a 2 de juliol de 2021


Manifesto la meva oposició contra la resolució de l’Equip Directiu de l’Institut Públic Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès per la contractació i externalització d’un servei docent privat pagat amb una quota extra dels alumnes, al Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic, durant els cursos 2018-19, 2019-20 i 2020-21.

FETS:

1. S’ha contractat dos professionals externs per impartir la UF2 Elaboració de programes de condicionament físic en sala d'entrenament polivalent, del Mòdul Professional “Fitness en sala d’entrenament polivalent”, de 44 hores de durada, i la UF2 Direcció d’activitats amb aparells cíclics, del Mòdul Professional “Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical”, de 40 hores de durada.

2. S’ha pagat el lloguer d’instal·lacions d’un club esportiu privat (Club Junior 1917) per impartir les hores dels respectius mòduls professionals.

3. El pagament del professional extern i del lloguer d’instal·lacions privades ha estat realitzat amb els diners obtinguts d’una quota extra de 1.000 Euros, aproximadament, que s’ha cobrat a cada alumne per rebre una docència que ja està coberta amb el pagament de la matrícula del cicle complet (360 Euros, que és el preu públic establert pel Departament d’Educació)*.

4. El professorat de l’Institut Públic del CAR responsable d’impartir el respectiu mòdul professional ha assistit només com a oient i observador a les classes impartides pel professor contractat extern.

 

 

SOL·LICITO

Que consti per escrit, registrat i comunicat, que DAVID RIBERA-NEBOT no ha participat ni dona suport a cap decisió unilateral perquè s’imparteixi aquest servei docent, privat i externalitzat i que es finança a càrrec dels alumnes en un centre que és de titularitat pública.

Que s’investigui tota la informació referent al servei privat de docència contractat, i, si s’escau, es facin les accions pertinents per reparar aquesta irregularitat als alumnes i famílies implicades.


Sant Cugat del Vallès, a 10 de maig i 2 de juliol de 2021


David Ribera-Nebot
Departament de Tècnics Esportius · Sports Performance Institute at Sant Cugat
Institut Públic Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès - Barcelona* La quota extra de 1.000 Euros, aproximadament, és independent d'una altra quota addicional que cada centre estableix. Per exemple (dades del curs 2021-22): a) en l'Institut Públic CAR Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès la quota addicional d'aquest CFGS de Condicionament Físic és d'aprox. 2.000 Euros, mentre que en l'Institut Públic Calç·lípolis de Tarragona és d'aprox. 150 Euros; b) en l'Institut Públic CAR Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès la quota addicional del CFGM de Guia en el Medi natural i Temps d'Oci és d'aprox. 3.000 Euros, mentre que en l'Institut Públic Lauro Les Franqueses del Vallès és d'aprox. 900 Euros.
Aquest desafortunat model privat de costos excessius de la quota addicional que cada centre estableix:
a)
discrimina l'alumnat amb baix poder adquisitiu,
b) utilitza els serveis de l'escola pública per als alumnes que es poden permetre aquests costos tan elevats, i
c) configura un sistema de selecció de l'alumnat en funció de la seva capacitat econòmica.
Així, no es prioritza la condició bàsica d'una escola pública accessible a tots els ciutadans.

A 8 d'abril 2022, el claustre de professors de l'Institut Públic CAR de Sant Cugat es nega a votar si està d'acord amb aquest model privat de costos excessius de la quota addicional que cada centre estableix.

 

 

CRONOLOGIA I DOCUMENTACIÓ REGISTRADA AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

A. 10 de maig de 2021: registre dirigit a l'equip directiu de l'Institut Públic CAR de Sant Cugat
001 Oposicio DavidRN docencia privada pagada xAlumnes CFGS Cond Fis INS public CAR 10Maig2021 registrat (pdf)

B. Finals juny 2021: claustre de professors de l'Institut Públic CAR de Sant Cugat.
Cap membre del claustre de professors va aportar dades i arguments coherents que puguin justificar la contractació i externalització d’un servei docent privat pagat amb una quota extra de 1.000 Euros, aproximadament, que s’ha cobrat a cada alumne per rebre una docència que ja està coberta amb el pagament de la matrícula pública del CFGS de Condicionament Físic.

C. 2 de juliol de 2021: registres a Inspecció d'Educació
02 INSPECCIO central Dep Edu docencia privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat (pdf)
02 INSPECCIO Valles Occidental docencia privada pagada xAlumnes CFGS INS public CAR 2 juny 2021 registrat (pdf)

Subdirecció General d’Inspecció d’Educació (Barcelona)
cap d'inspecció de serveis: Núria Grau Casanova
Inspecció dels Serveis Territorials del Vallès Occidental (Sabadell)
inspectora en cap: Marta Sellas Llombart

D. 22 de novembre de 2021: suggeriment registrat a Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació.
03 suggeriment conseller Educacio JOSE_GONZALEZ_CAMBRAY quota IRREGULAR als CFGS Ins PUBLIC CAR St Cugat a 22Nov2021 (pdf)

A data d'avui, mentre s'està llegint aquest document, no consta que s'hagi realitzat cap auditoria professional sobre els fets exposats, ni que s'hagin reparat les irregularitats exposades.
.

 


by David Ribera-Nebot
November 2021

 

 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948)


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Article 19 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
 and to seek, receive and impart information and ideas
 through any media and regardless of frontiers.

   

 

Aviso legal

 

© CopyFreedom desde 2003 educaciofisica.com
 

info@educaciofisica.com
editorial@educaciofisica.com

CONTACTO