LECTURES CURTES // LECTURAS CORTAS

 

 

Els Valors Educatius de l'Esport (resum)
Francisco Seirul-lo Vargas
Professor de l'INEFC - Universitat de Barcelona
 

L'Article Original es pot trobar a: www.educacionmotriz.com


 

 

 

 

"lo educatiu d’una activitat esportiva és lo configurador 
de la personalitat de l’alumne
"

"lo realment i únic educatiu són les condicions en que es puguin desenvolupar  aquestes pràctiques que permetin a l’esportista comprometre i mobilitzar les seves capacitats de tal manera que aquesta experiència organitzi i configuri el seu propi jo, 
aconsegueixi la seva auto-estructuració"

 

 

 

 

Per a nosaltres lo educatiu d’una activitat esportiva és lo configurador de la personalitat de l’alumne. Igual que Le Boulch (1996): “un esport és educatiu quan permet el desenvolupament de les seves aptituds motrius i psicomotrius, en relació als aspectes afectius, cognitius i socials de la personalitat”.

 

            Cal configurar un tipus de pràctica esportiva que comprometi íntegrament a la personalitat de l’esportista, que és un objectiu intemporal i prioritari. Lo educatiu de les pràctiques esportives no és l’aprenentatge de les seves tècniques o tàctiques, ni tan sols els beneficis físics i psíquics de una bona preparació física; si no que lo realment i únic educatiu són les condicions en que es puguin desenvolupar  aquestes pràctiques que permetin a l’esportista comprometre i mobilitzar les seves capacitats de tal manera que aquesta experiència organitzi i configuri el seu propi jo, aconsegueixi la seva auto-estructuració. Així, les condicions en que es practiquen les tasques de l’aprenentatge esportiu és lo educatiu, doncs és el que condueix a la auto-estructuració de una o altre forma de la personalitat de l’individu.

 

            Els valors educatius de l’esport no són aquells que de manera habitual se li atribueixen de forma exògena com salut, companyerisme, respecte de les normes,...; si no aquells altres que de forma endògena es van configurant en l’individu gràcies a les condicions en que va practicar qualsevol especialitat esportiva.

 

Quins són els valors educatius de l’esport diferenciadors d’altres activitats?

Hem de recórrer als valors intrínsecs que configuren els jocs esportius:

 

  • El valor agonístic, que li confereix la intencionalitat competitiva. Aquests elements agonístics desencadenen en el subjecte la participació de mecanismes cognitius que permeten estimular els següents valors:

o       Localització i identificació d’elements significatius de l’entorn, amb la posterior possible simbolització.

o       Descubrir relacions concurrents en les situacions viscudes.

o       Estructurar jeràrquicament les relacions i situacions per formalitzar judicis de valor.

o       Prendre decisions per a la elecció de tasques amb més o menys risc.

o       Elaborar i dissenyar tasques segons dades temporals.

o       Avaluació subjectiva d’aconteixements.

o       Control del nivell d’autoafirmació.

L’activació d’aquestes i altres funcions ens permet configurar 
la personalitat agonística de l’individu.

 

  • El valor Lúdic, reflexa l’atractiu de lo intrascendent i social. És el contrapunt de l’ agon. Afegeix voluntarietat en la participació i això implica la identificació amb aquesta pràctica i l’afiliació. Lo lúdic és normatiu i cultural i desperta en el subjecte aspectes de la seva identitat cognitiva expressats amb els següents valors:

o       Identificació d’un entorn organitzat per la norma utilitzant-lo per la pròpia activitat.

o       Elaboració de relacions interpersonals i grupals induïdes per la norma.

o       Assumir compromisos personals en relació al grup.

o       Descubrir estratègies i explorar noves formes d’estructurar l’espai i interpretar les relacions interpersonals.

o       Analitzar la gènesis del micro-model grupal.

o       Elaborar i modificar normes per experimentar.

          Així, estructurarem la personalitat lúdica del participant.

 

  • El valor Eronístic, com a mòbil d’actes que realitzem per gust o plaer, s’estructurarà bàsicament amb els següents valors:

o       Impuls fonamental per crear la nostre pròpia activitat.

o       Reflexa d’ aspectes projectius de la personalitat.

o       Potenciació de la pràctica mostrant el talent del executor.

o       Permet transferir a l’executor les situacions esportives viscudes a diferents situacions que pugui viure durant el resta d’activitats de la seva vida.

o       El component hedonístic de la pràctica esportiva li proporciona un potencial per fitxar i projectar l’activitat total de l’individu en un determinat camp del coneixement.

          Igualment, estructurarem la personalitat Eronística de l’individu.

 

Per tant, la pràctica esportiva realitzada en aquestes condicions pot oferir aspectes coyunturals de alt valor educatiu.

 

 

 

L'Article Original es pot trobar a: www.educacionmotriz.com

 

 

© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS