LECTURES CURTES // LECTURAS CORTAS

 

 

Precarietat Arbitral en l'Esport Escolar 
JOAN DURÀ I RIERA


MUNDO DEPORTIVO, Divendres 14 de novembre de 2003

 

 

10 o 14,5 €  poden obligar a més de la tasca d'arbitratge, 
a suportar insults i maltractaments de l'entorn del partit?

 

 

Certament l'esport d'elit pot ser un esquer per afeccionar els més joves.
Però el públic de les competicions professionals en la majoria d'esports,
no és model per als més joves.

 

 

L'esport escolar, i pel que sé, l'esport federat, es troba en una sèria dificultat que caldria examinar i, a qui correspongui, resoldre. Es tracta de la manca d'àrbitres en tots o en la majoria d'esports.

Deixant a banda els col-legiats que dirigeixen partits d'equips professionals, cal preguntar-se si els emoluments que perceben i l'esforç per superar els cursos de capacitació o d'actualització que han de fer, són proporcionals, no a la seva tasca d'àrbitre, sinó al tracte que acostumen a rebre -salvant les excepcions que calgui- per part del públic i àdhuç de jugadors.

 

Pel que fa a l'esport escolar un arbitratge costa per terme mitjà uns 10 € més 4,5 € en concepte de despeses de desplaçament. Segurament els costos de l'esport federat són poc o molt més alts. La pregunta a fer és, 10 o 14,5 €  poden obligar a més de la tasca d'arbitratge, a suportar insults i maltractaments de l'entorn del partit? Cal fer una advertència als públics en general i al de l'esport escolar en particular, de que es poden trobar sense àrbitres i això dificultaria la pràctica esportiva de competició.

 

És necessari que tothom entengui que l'àrbitre es pot equivocar com qualsevol persona i, aquests possibles errors, han de ser entesos i tolerats per tothom, malgrat que no ens afavoreixin.

Els errors arbitrals poden ser greument perjudicials només en competicions professionals, doncs no sols es juguen resultats sinó també, molts diners.

 

En esport escolar això no existeix i és, sens dubte, molt formatiu i edificant acceptar de bon grat les decisions, malgrat no comptin amb la conformitat de tothom, de la persona designada per arbitrar les incidències i dirigir els partits.

Certament l'esport d'elit pot ser un esquer per afeccionar els més joves. Però el públic de les competicions professionals en la majoria d'esports, no és model per als més joves.

 

 

MUNDO DEPORTIVO, DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE DE 2003

 

 

 
 
 

© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS