LECTURES CURTES // LECTURAS CORTAS

 

Religió a l'Escola? NO!
Novembre 2005


 

LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ
Religió a les aules
Cartes sobre la nova llei educativa


La qüestió de l'ensenyament de la religió a les escoles, eix central del rebuig a la LOE per part d'un sector de la societat, rau en els privilegis seculars de l'Església catòlica que la Constitució --redactada i aprovada sota pressions de tot tipus-- referma en l'article 16: "Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics ... mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església catòlica i les altres confessions". ¿I quines són les altres? Per ser de debò un Estat no confessional cal eliminar la referència a l'Església catòlica. I per poder estudiar art, llengua i altres disciplines s'ha de conèixer la història de les religions, que ha de ser matèria obligatòria i avaluable en totes les escoles (potser inclosa dins de l'assignatura de socials). Però l'aprofundiment en cada religió s'ha de fer en llocs de culte i catequesi. I l'Església s'ha d'autofinançar.
Anselm Quixal, Palafrugell.Noticia publicada a l'edició de 11/26/2005 de El Periódico


 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS