EXPEDIENT AL DIRECTOR DE L’INSTITUT PÚBLIC ANTONI POUS I ARGILA DE MANLLEU
PER SUPOSADA CONTRACTACIÓ LABORAL IRREGULAR


Interferència professional en decisions pedagògiques de l’àrea d’Educació Física

 

Inici del sumari: juny 2012 · Actualitat: desembre 2014

 

Obertura d’expedient per irregularitats manifestes a les classes de ioga impartides per una persona no acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en hores lectives de l’Institut Públic de Catalunya INS Antoni Pous i Argila de Manlleu


FUNCIONARI EXPEDIENTAT: LLUÍS MONTEIS i CATOT


INDICIS i MOTIUS D’AQUEST EXPEDIENT:

Interferència professional en decisions pedagògiques de l’àrea d’Educació Física.
Adjudicació indeguda d’hores lectives a una persona no acreditada pel Departament d’Ensenyament.
Intrusisme docent en el centre públic.
Falsificació documental en l’avaluació dels estudiants.
Vulneració de la normativa laboral en la contractació de professorat.
Possible malversació de fons públics.


FETS I FONAMENTS:

Durant els cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14 Lluís Monteis Catot, com a director en trànsit de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, decideix incloure en el currículum dues assignatures optatives de ioga a 3er i 4rt d’ESO, impartides per Marta Vila, que no és professora del centre ni té cap tipus d’acreditació per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a exercir com a docent a l’escola pública. Així, el director Lluís Monteis Catot, persona no qualificada en la matèria d’Educació Física, exerceix abús de poder i pren decisions unilaterals que interfereixen en les decisions curriculars dels experts en Educació Física i, a més, infringeix la normativa laboral de contractació de professorat.

Els continguts de ioga són una de les possibles alternatives que utilitzen els experts en Educació i Entrenament Motriu per a l’educació i entrenament postural, de manera que els professors d'Educació Física ja contemplen l’opció d’incloure’ls dins la programació dels continguts de la seva assignatura. Ells són els professionals responsables de seleccionar en quins moments i per a quins estudiants cal desenvolupar aquests o d’altres continguts per a l’optimització de la personalitat de l’individu a través de les experiències motrius.

Les programacions d’aquesta assignatura optativa de ioga són presentades i signades per la professora acreditada de tecnologia, Imma Franquesa, amb el nom adjunt de Marta Vila a la part baixa del document; i les actes d’avaluació eren signades per Pilar Crispi Canora. Això suposa un acte d’intrusisme docent a l’escola pública i una falsificació documental en l’avaluació dels estudiants.

Possible malversació de fons públics: No consta en el sumari cap document que demostri que Marta Vila hagi realitzat aquesta activitat il·legal durant tres cursos escolars sense cap tipus de remuneració econòmica.


Consta, en aquest sumari, que l’Editorial Educació Fisica ha formulat per escrit a Lluis Monteis i Catot les següents preguntes:

Pregunta 1: Com a director del centre, ha assignat diners de l’institut públic Antoni Pous i Argila de Manlleu per remunerar a Marta Vila per impartir classes de ioga en les assignatures optatives dels alumnes de 3er i 4rt d’ESO ?

Pregunta 2:  Ha informat a algun membre del cos d’inspectors del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre els fets que s’exposen en aquest expedient ?


i que en Lluís Monteis i Catot no ha donat cap resposta.


Responsables d'inspecció, comunicació i gestió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han estat informats.
Editorial Educació Física
www.educaciofisica.com


Novedades sobre esta denuncia son de actualización diaria
 

 

 


Aviso legal

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948)


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Article 19 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
 and to seek, receive and impart information and ideas
 through any media and regardless of frontiers.

 

 

CopyFreedom since 2014 educaciofisica.org


www.educaciofisica.com